20 mars 2012

Följ ditt Hjärta!!! Follow your Heart!!! Så sant, så sant!!!


Visst är det så ...
Tack Linda, jelte och Alfie!!! Voff, Voff ...

 Följ dina drömmar och tveka inte på din egen förmåga
  för den finns där hos dig ...
   Bara du vågar bestämma dig!!!

   Glöm inte att när du utstrålar glädje och välbefinnande
ökar din attraktionskraft och dörrar öppnas.
                   

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...